KNF Technology (Shanghai) Co., Ltd

Building No.72, Lane 1000
Zhang Heng Road, Zhang Jiang, Pudong District
Shanghai 201203
P.R.China
中国上海张江张衡路1000弄72号楼 邮编:201203

 

KNF China于2007年成立,公司位于上海,负责中国地区的销售与市场。如今KNF中国公司在北京、深圳和成都设立了办事处,提供给客户更好的销售与技术支持。

 

上海 Shanghai

Tel:021-51099695

Fax:021-20252857

 

北京 Beijing

Tel:010-65880690/65884106

Fax:010-65884070

 

深圳 Shenzhen

Tel:0755-86310886/86310866(OEM), 0755-86310833(LAB)

Fax:0755-86310883

 

成都 Chengdu

Tel:028-63203890